Khamis, 28 Ogos 2008

kajianpqs

v Latihan menjawab bahagian pengajian Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengesan kesilapan para pelajar dalam memberi jawapan .

v Kaedah pembentangan,sumbang saran dan soal jawab dan latihan bertulis diadakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran

v Guru menguji daya kreativiti pelajar dengan mengemukakan soalan berbentuk KBKK.

v Guru menguji pengetahuan dan ingatan pelajar dengan soal jawab.

v Guru menganalisis kemampuan pelajar dalam mengingati fakta.


8.1 Aplikasi
Pelajar diberi soalan pengukuhan untuk menguji kefahaman mereka.

8.2 Refleksi
Pelajar ditugaskan untuk menjawab soalan pengukuhan dalam masa yang telah ditetapkan.


10.0 KOS KAJIAN


Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji tidak menggunakan bahan Bantu mengajar yang lain selain daripada bahan Bantu mengajar yang sedia ada. Oleh itu, tiada kos yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini.

kajianpqs

§ Meningkatkan keupayaan pelajar dalam menjawab soalan yang berbagai bentuk KBKK .
§ Membantu pelajar dalam menguasai jenis-jenis soalan dalam bahagian pengajian al-Quran dan al-Hadis

7.0 KUMPULAN SASARAN

Kajian ini melibatkan 15 orang pelajar tingkatan 4 SA2 yang terdiri daripada 6 pelajar lelaki dan 9 pelajar perempuan

8.0 INSTRUMEN KAJIAN
Untuk meningkatkan dan mengukuhkan kemahiran menjawab soalan KBKK dan berbentuk fakta dengan mengasah kemahiran menjawab kepelbagaian soalan KBKK dan kaedah mengingati fakta.

8.1 Kemahiran menjawab soalan KBKK
8.2 Kemahiran mengingati fakta


9.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN

i) Tinjauan masalah

Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini , tinjauan terhadap masalah yang dikenalpasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut . Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut:


v Ujian khas untuk mengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar bagi menganalisis kelemahan-kelemahan dalam bahagian pengajian Al-Quran dan As-Sunnah.

kajianpqs

5.0 FOKUS KAJIAN

Saya telah dapat mengesan pelbagai masalah yang dihadapi oleh pelajar saya dan telah membuat analisis dan kesimpulan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar saya.
Hasil daripada kajian saya , saya mendapati pelajar saya menghadapi masalah dalam bahagian –bahagian tertentu , tetapi saya hanya akan tumpukan kajian kali ini terhadap kelemahan pelajar tingkatan 4SA2 dalam menjawab bahagian ulum al-Quran iaitu dalam memahami , mengingati dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dengan soalan yang berbentuk KBKK dan fakta. Sekiranya masalah ini tidak diatasi dari awal, ini akan menjejaskan prestasi pelajar untuk mencapai gred 1A.
Pelajar saya memahami kehendak soalan tetapi tidak mengingati fakta . Mereka menjawab tanpa berdasarkan fakta yang dikehendaki. Bagi membantu pelajar menjawab soalan–soalan akan datang , Saya mengambil kaedah pembentangan, sumbangsaran dan soal jawab dalam pengajaran dan pembelajaran saya.
Semoga dengan cara membantu pelajar menguasai bahagian pengajian al-Quran dan as-Sunnah ini,saya yakin dapat membantu mereka mencapai kelulusan yang cemerlang iaitu gred 1A .6.0 OBJEKTIF KAJIAN

Selepas kajian ini selesai dijalankan , pelajar-pelajar diharap akan mencapai objektif berikut:
6.1 Objektif umum
v Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan kelulusan gred 1A
v Meningkatkan peratus gred 1A dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
6.2 Objektif umum
§ Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab kertas peperiksaan dalam pelbagai bentuk .

panitiapqs

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN
TAHUN 2008


1.0 TAJUK KAJIAN:

MENINGKATKAN PEMAHAMAN YANG MANTAP DALAM BAHAGIAN ULUM AL-QURAN DENGAN STRATEGI PEMBENTANGAN,SUMBANG SARAN DAN SOAL JAWAB2.0 NAMA PENGKAJI:

ZAHARAH BINTI ENDUT3.0 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI BATU RAKIT,
21020 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU.
4.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU


Semasa saya menyemak jawapan peperiksaan Akhir Tahun pelajar tingkatan 4 SA2, saya dapat menilai dan membuat kesimpulan bahawa tahap pencapaian gred 1A sangat rendah iaitu hanya 3 orang sahaja daripada 15 orang pelajar. Saya dapati pelajar kurang berhati-hati menjawab soalan bentuk pemahaman dan bentuk Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK). Mereka sering tertinggal fakta dalam jawapan.Kebolehan mengolah dan menyusun hanya pada tahap sederhana. Isi jawapan yang dikemukakan sering berulang-ulang. Mereka menggunakan isi yang sama diolah dalam pelbagai jawapan . Mereka mengulang-ulang perkara yang sama apabila menghuraikan sesuatu jawapan .
Kemahiran menjawab bahagian ulum al-Quran adalah sangat penting dan perlu dikuasai oleh setiap pelajar bagi membantu mereka mendapat gred 1A dalam mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah.

kajianpqs

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN
TAHUN 2008


1.0 TAJUK KAJIAN:

MENINGKATKAN PEMAHAMAN YANG MANTAP DALAM BAHAGIAN ULUM AL-QURAN DENGAN STRATEGI PEMBENTANGAN,SUMBANG SARAN DAN SOAL JAWAB

2.0 NAMA PENGKAJI:

ZAHARAH BINTI ENDUT

3.0 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI BATU RAKIT,
21020 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU.

4.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Semasa saya menyemak jawapan peperiksaan Akhir Tahun pelajar tingkatan 4 SA2, saya dapat menilai dan membuat kesimpulan bahawa tahap pencapaian gred 1A sangat rendah iaitu hanya 3 orang sahaja daripada 15 orang pelajar. Saya dapati pelajar kurang berhati-hati menjawab soalan bentuk pemahaman dan bentuk Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK). Mereka sering tertinggal fakta dalam jawapan.Kebolehan mengolah dan menyusun hanya pada tahap sederhana. Isi jawapan yang dikemukakan sering berulang-ulang. Mereka menggunakan isi yang sama diolah dalam pelbagai jawapan . Mereka mengulang-ulang perkara yang sama apabila menghuraikan sesuatu jawapan .
Kemahiran menjawab bahagian ulum al-Quran adalah sangat penting dan perlu dikuasai oleh setiap pelajar bagi membantu mereka mendapat gred 1A dalam mata pelajaran Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah.

kursus membina blog

BRaIns telah mengadakan kursus tersebut kepada semua ketua panitia iaitu 20 orang termasuk ketua bidang dan PK!

Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Batu Rakit ,
21020 Kuala Terengganu ,
Terengganu .


Proposal Kajian Tindakan Mata Pelajaran Pendidikan
Al-Quran dan As-Sunnah 2008


Tajuk kajian :

MENINGKATKAN PEMAHAMAN YANG MANTAP DALAM BAHAGIAN ULUM AL-QURAN DENGAN STRATEGI PEMBENTANGAN,SUMBANG SARAN DAN SOAL JAWAB


NAMA PENYELIDIK:
ZAHARAH BINTI ENDUT
PANITIA PENDIDIKAN AL-QURANDAN AS-SUNNAH